Reformation Easton Skirt in Washington | checked mini