Nicky Hilton Rothschild…white sleeveless 60s style eyelet shift dress