ADELA LEATHER STRAPPY SANDALS KHAKI – dark green skinny ankle strap stiletto heels